2020 m. rugpjūčio 4 d. UAB „Radviliškio vanduo“ ir UAB „Neostata“ atstovai pasirašė rangos darbų sutartį dėl Šeduvos nuotekų valymo įrenginių rekonstravimo darbų. Įvykdžius  šią sutartį, Šeduvoje bus rekonstruota esama nuotekų valykla, padidės nuotekų išvalymo efektyvumas.

Šiuo metu eksploatuojama Šeduvos nuotekų valykla, pasak UAB „Radviliškio vanduo“ atstovų, nepasiekia reikalaujamų pasiekti bendro fosforo, ortofosfatų išvalymo rodiklių.

Rangos darbai pagal sutartį kainuos 730 000 Eur. Sutarties galiojimo terminas – 24 mėn. nuo darbų pradžios paskelbimo datos. Darbų trukmė – 12 mėn. nuo darbų pradžios paskelbimo datos.

Šeduvos nuotekų valyklos rekonstrukcija – UAB „Radviliškio vanduo“ įgyvendinamo projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0002 „Radviliškio rajono Šeduvos, Baisogalos ir Pakiršinio (Vainiūnų) nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidinant nuotekų išvalymo efektyvumą“ dalis. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“.

Projekto tikslas – atnaujinti ir modernizuoti centralizuotą nuotekų tvarkymo sistemą Šeduvos, Baisogalos ir Pakiršinio (Vainiūnų) miesteliuose, siekiant užtikrinti nepertraukiamas, patikimas ir kokybiškas nuotekų tvarkymo paslaugas.

Ši investicija prisidės prie Radviliškio rajono socialinės-ekonominės plėtros, žmonių gyvenimo kokybės gerinimo, aplinkos išsaugojimo. Pastatytą infrastruktūrą eksploatuos ir prižiūrės UAB „Radviliškio vanduo“ darbuotojai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirtį.

Projekto įgyvendinimui 2018 m. lapkričio 19 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-967 projektui buvo skirtas finansavimas, o 2020 m. kovo 30 d. tarp LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir UAB „Radviliškio vanduo“ pasirašyta projekto Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0002 pakeitimo sutartis, kurioje nustatyta didžiausia galima Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 2 487 200 Eur (be PVM), iš jų 1 989 760 Eur – Europos Sąjungos skiriamos lėšos iš Sanglaudos fondo, 497 440 Eur – projekto partnerio Radviliškio rajono savivaldybės lėšos.

Parengta pagal UAB „Radviliškio vanduo“ informaciją

Šaltinis: Etaplius