Šiaulių „Aušros“ muziejus nuolat keičiasi, modernėja ir šiandien yra vienas didžiausių ir aktyviausių Lietuvos muziejų, kurio padaliniai vis atnaujinami ir pritaikomi daugiafunkcei muziejinei veiklai.

Šiuo metu vykdomas „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro pastato rekonstrukcijos projektas, kuriuo siekiama pagerinti kultūros paslaugų prieinamumą, kokybę ir padidinti jų įvairovę Šiaulių regione ir Lietuvoje. Muziejaus edukacijos centras įkurtas pastate, statytame 1932 m. pagal žymaus šiauliečio architekto Vlado Bitės projektą. Pradinė pastato paskirtis buvo pradžios mokykla, o po metų šiose patalpose įsikūrė ir „Aušros“ muziejus.

1999 m. pastate įrengta pirmoji edukacinės paskirties patalpa – Senųjų amatų troba, davusi pradžią aktyviai muziejaus edukacinei veiklai. Pastaraisiais metais dėl blogos patalpų būklės buvo uždaryta parodų salė, dalis ekspozicinių salių paverstos eksponatų saugyklomis, kurios neužtikrino kokybiškos eksponatų apsaugos, pastato teritorija nebuvo pritaikyta kultūros paslaugoms teikti, buvo stokojama tinkamos infrastruktūros ir įrangos, kad lankytojai įsitrauktų į kultūrinę veiklą. Gautas finansavimas iš Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto „Aušros“ muziejui leido pradėti pastato rekonstrukciją, kurią sėkmingai įgyvendinus pastate bus įrengtos modernios interaktyvios archeologijos ir istorijos ekspozicijos, natūraliai pereinančios į atviras saugyklas-ekspozicijas. Įrengtos edukacinės zonos leis praplėsti ekspozicijas kontekstinėmis veiklomis, per kurias lankytojai geriau pajus ir suvoks atitinkamą istorinį laikotarpį.

Archeologinė ekspozicija pasakos apie gyvenimą dabartinėje Šiaulių apskrityje nuo pirmųjų gyventojų atsiradimo šiuose kraštuose iki XVIII a. Istorinė ekspozicija apims laikotarpį nuo Šiaulių ekonomijos įkūrimo 1589 m. iki nepriklausomos Lietuvos Respublikos paskelbimo 1918 m. Ypatingas dėmesys bus skirtas Šiaulių ekonomijos istorijai, XIX a. sukilimams, Šiaulius bus siekiama parodyti kaip lietuvių inteligentijos, iškėlusios nepriklausomos Lietuvos Respublikos idėją XIX a. pab.–XX a. pr., telkimosi centrą. Įgyvendinus projektą, pastate bus įrengtos perspektyvios, pasaulyje jau pasiteisinusios, o Lietuvoje dar naujos atviros eksponatų saugyklos-ekspozicijos, kurios leis parodyti kur kas daugiau ir įvairesnių muziejuje saugomų archeologijos, etnokultūros, istorijos, dailės eksponatų, nei yra eksponuojama įprastoje ekspozicijoje.

Patrauklaus muziejaus įvaizdį kurs ir stiprins lauko ekspozicija su didelių gabaritų eksponatais. Kokybiškai modernizuotame Edukacijos centre bus vykdoma naujo turinio, kokybės, formos ir dydžio muziejinė ir edukacinė veikla, kurioje derės tradicinė muziejininkystė ir naujausios technologijos, mokslo ir eksperimentinės plėtros žinios, bus skatinamas lankytojų kūrybiškumas ir aktyvus dalyvavimas kultūroje. Projektą planuojama įgyvendinti 2021 m. Įgyvendinus projektą ir pasikeitus muziejaus turiniui, bus keičiamas ir pavadinimas, kuris labiau atitiktų koncepciją, tikėtina, kad pastatas bus pavadintas Šiaulių istorijos muziejumi. Projektas „Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro pastato rekonstrukcija“ finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Skaitykite daugiau: https://www.lrytas.lt/kultura/meno-pulsas/2020/09/25/news/po-rekonstrukcijos-siauliuose-bus-atidarytas-modernus-muziejus-su-atviromis-saugyklomis-16462403/